Jobbskatteavdrag.se - räkna ut ditt jobbskatteavdrag

 

Vanliga frågor. FAQ

Skatten stämmer inte med mitt skattebesked

De vanligaste anledningarna att skatten som Jobbskatteavdrag.se räknar ut inte stämmer med den skatt du faktiskt betalar är att antingen du

Hur gör ni med inflationen?

Jobbskatteavdrag.se jämför bara effekten av ändringarna i skattelagarna utan att ta in inflationen i jämförelsen. Genom att bocka för rutan "räkna med inflation" kan du låsa prisbasbeloppet till 2009 års nivå för alla beräkningar och därmed även se inflationens effekt på skatten. Har din lön ändrats så kan du knappa in respektive års lön och sedan trycka på räkna för att se hur löneförändringen påverkar skatten.


Copyright (c) 2008 - 2018 har du frågor skicka e-mail till info[at]jobbskatteavdrag.se     Uppdaterad 2008-12-20